Het is intussen elk jaar ‘vaste prik’ in de agenda bij Mackaay ICT Services: de controles met betrekking tot onze ISO 27001 certificering.

Afgelopen 26 november vond de zogenoemde ‘tussentijdse audit’ weer plaats bij ons op kantoor in Hoofddorp. Daarbij werden wij getoetst op de vraag of wij nog aan de wereldwijde erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging voldoen. Er zijn maar liefst 150 (!) eisen om de certificering te kunnen krijgen. De audits worden gedaan door een onafhankelijk keuringsinstituut.

Kwaliteitscontrole, ISO 27001 - Bittere noodzaak

De audit die Mackaay ICT Services op 26 november 2020 heeft doorlopen, kan zeker worden beschouwd als en onafhankelijke en strenge kwaliteitscontrole!


Nicole Venneker van Mackaay ICT Services, die de interne processen rondom deze audit coördineert, kan in ieder geval zéér tevreden zijn want er was goed nieuws: Mackaay ICT Services heeft, zoals verwacht, de jaarlijkse tussentijdse audit goed doorstaan en behoud daarmee haar certificering.

Bij de tussentijdse audit eind november zijn er door het keuringsinstituut geen kritische tekortkomingen geconstateerd. “De auditor concludeerde zelfs dat wij in het afgelopen jaar een zichtbaar grote groei naar volwassenheid van het zogenoemde ISMS hebben doorgemaakt,” aldus Nicole.

ISMS

ISMS staat voor Information Security Management System. Anders gezegd: Mackaay ICT Services heeft een goed geïntegreerd beleid ten aanzien van het optimaal beveiligen van (vertrouwelijke) informatie.

“Dit is natuurlijk iets wat onze klanten – voornamelijk bedrijven in het MKB – graag willen horen,” zegt Nicole. “Zij willen er 100% zeker van zijn dat al hun bedrijfsdata optimaal beschermd zijn  en dat ook wij – als ICT-leverancier – voldoen aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van deze materie. Kortom: informatiebeveiliging op het hoogste niveau.”

Betrouwbare bondgenoot

“Het ISO 27001 certificaat ‘bewijst’ dat wij een betrouwbare bondgenoot zijn voor het MKB. Wij verkleinen de informatiebeveiligingsrisico’s en we kunnen incidenten voorkomen. Dat is niet alleen prettig voor deze ondernemers ten aanzien van de (technische) voortgang van hun bedrijf. Het kan ook reputatieschade voorkomen!”

“De markt ziet nu dat wij niet alleen vanuit ons hart hechten aan privacy maar dat we het ook technisch op orde brengen. Voor bedrijven in het MKB, die samenwerken met een ICT-leverancier die deze ISO-certificering in bezit heeft, is deze certificering overigens ook een marketinginstrument om aan de buitenwereld te laten zien dat men zelf ook met betrouwbare informatiepartners samenwerkt.”

Een grondige controle; dat is één ding dat zeker is!

Er zijn maar liefst 150 voorwaarden of eisen waar een ICT-bedrijf aan moet voldoen om de ISO-certificering te verkrijgen.


Inquisitie

Nicole legt uit dat de auditers niets aan het toeval overlaten. “Prima! Dat is helemaal terecht,” zegt ze. “Het lijkt soms wel een ware inquisitie maar dat is okay. Er worden veel steekproeven genomen. En, er worden veel verschillende vragen gesteld vanuit de vereiste ISO-norm waarbij de aantoonbaarheid van registratie, correctieve- en preventie maatregelen de rode draad vormen. Natuurlijk wil men weten hoe onze risicoanalyse er uitziet. Maar ook toetst men welk risico mogelijkerwijze ontstaat als we een nieuwe procedure of nieuwe dienst ontwikkelen. En, of we dat risico goed afdekken qua beveiliging.”

Inkoopbeleid van het MKB

Nicole attendeert ondernemers in het MKB er op dat steeds meer bedrijven in hun inkoopbeleid eisen dat er alleen mag worden samengewerkt met bedrijven die een ICT-leverancier hebben die een ISO 27001 gecertificeerd zijn, zoals Mackaay ICT Servies.

“Mijn advies aan elke ondernemer is dan ook om deze vraag eens te stellen aan de eigen ICT-leverancier. Vorig jaar constateerde ik namelijk nog dat maar liefst 65% van de ICT-leveranciers helemaal niet ISO-gecertificeerd is!”

Het ISO 27001 certificaat bestaat uit een driejarige cyclus.

Dit houdt in dat een ICT-bedrijf drie jaar gecertificeerd is. Wel worden er elk jaar audits uitgevoerd om te toetsen of het ICT-bedrijf nog wel aan alle eisen wordt voldaan. In 2021 vindt er weer een grote audit plaats bij Mackaay ICT Services.

Nicole tot slot: “Dat volgende moment is nog ver weg, maar eigenlijk kijk ik daar nu al in vertrouwen op vooruit. Zoals ik al eerder zei: we hechten vanuit ons hart aan het hoogste niveau van beveiliging. We zijn er daarom elke dag ook op technisch niveau mee bezig. Onze klanten in het MKB willen dat en ervaren de voordelen. Ook volgend jaar mag de inquisitie weer bij ons plaatsvinden! De dames en heren auditors zijn van harte welkom!”

Privacy van werknemers in het MKB is belangrijk

 

 


Een logische praktische tip t.a.v. de beveiliging:

Regel meteen de twee-factor-authenticatie in uw bedrijf!  (Natuurlijk helpen wij daarbij).
U hebt het die cybercriminelen meteen weer een stukje moeilijker gemaakt!

En… nog een tip m.b.t. cybercriminaliteit!  :-)

Heb het met uw collega’s en medewerkers over cybercriminaliteit. Organiseer een Awareness-sessie!

 


Ontvang onze maandelijkse MKB-tips!

Wij vinden het leuk om iedere belangstellende in het MKB maandelijks op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op het gebied van ICT. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Meldt u zich daarom heel eenvoudig aan voor onze goed gewaardeerde nieuwsbrief. We versturen deze één keer per maand. En… mochten we u niet inspireren? Dan meldt u zichzelf ook weer door één klikje af! Zo simpel is het.

 

Online veiligheid gaat boven alles. MKB’ers móeten – samen met hun ISO-gecertificeerde ICT-leverancier – aandacht besteden aan de veilige opslag van hun data. 

We schreven er al eerder een blog over: we verbaasden ons toen over het feit dat slechts 35% van de ICT-leveranciers in het MKB ISO-gecertificeerd is.

Dat percentage is uiteraard veel te laag!

Dat kan (dat moét!) hoger!

De boodschap in dat blog was helder; u – als MKB-ondernemer – bent er bij gebaat dat uw ICT-leverancier de jaarlijkse audits van het onafhankelijke keuringsinstituut KIWA heeft doorstaan. U weet dan zeker dat uw ICT-leverancier alles op orde heeft om uw digitale omgeving zo goed mogelijk te kunnen beveiligen tegen kwaadwillenden.

Maar, er is nog niets.

Als uw ICT-leverancier ISO-gecertificeerd is (en dus alles voor u op orde heeft gebracht), dan kunt u daar in uw eigen marketing en communicatie ook aandacht aan gaan besteden.

ICT, webshop en marketing

een webshop moet veilig zijn, vraag het uw ICT leverancier

Als u een webshop hebt, dan wilt u dat uw klanten veilig kunnen winkelen. Heeft uw ICT-leverancier daarvoor gezorgd?


Stel dat u een webshop runt waar uw klanten hun gegevens moeten achterlaten, waaronder bijvoorbeeld adresgegevens. En, de gegevens van hun creditcard.

Noem het maar op!

Reken er in dat geval maar op dat die websitebezoekers (uw klanten dus!) er op willen vertrouwen dat hun gegevens ook daadwerkelijk veilig worden opgeslagen. Niet alleen in de database van de website maar ook in de database van de administratie, die in de praktijk vaak aan elkaar gekoppeld zullen zijn.

En dús is het voor u – vanuit technisch perspectief beredeneerd – van belang dat die klantendata goed achter slot en grendel zijn opgeslagen.

Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de gewone administratie zoals het versturen van facturen waar klantgegevens op staan. Of, alles wat er in de administratie ook maar te vinden is wat aan klanten kan worden gekoppeld. Als die gegevens maar niet zomaar ‘op straat’ kunnen komen te liggen!

Marketing ICT MKB ISO

Heeft uw ICT-leverancier wel de benodigde ISO-certificeringen? Is de Security binnen uw organisatie daardoor dan wel op orde?


Marketing!

Als u in uw marketing- en communicatieactiviteiten aan uw (potentiële) klanten vertelt dat u samenwerkt met een ICT-bedrijf dat ISO-gecertificeerd is en dat daardoor de beveiliging van data op het allerhoogste niveau is gebracht, dan kán dit voor uw (potentiële) klanten een positieve trigger zijn om juist met u in zee te gaan of bij u de bestelling te plaatsen. Want ook voor deze klanten geldt uiteraard: veiligheid boven alles.

Stelt u zich nu eens voor dat uw concurrent samenwerkt met een ICT-leverancier die niet ISO-gecertificeerd is?

Juist ja… u hebt op dat vlak een belangrijke pré gecreëerd in uw eigen salespropositie!

Er is een extra verkoopargument ontstaan naar úw klanten.

Vraag voor uw ICT-leverancier

Vraag meteen na bij uw ICT-leverancier of men ISO-gecertificeerd is.

Zo ja. Prima!
Maak daarvan gebruik in uw marketing en communicatie.

Zo nee?
Dan wilt u vast wel tijd vrijmaken om hier een keer met ons over te sparren! Neem meteen contact met ons op!

 

 

Edwin Mackaay  (connect met mij op Linkedin!)
Directeur/Founder Mackaay ICT Services

 

 


Ontvang onze maandelijkse tips!

Wij vinden het leuk om iedere belangstellende in het MKB maandelijks op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op het gebied van ICT. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Meldt u zich daarom heel eenvoudig aan voor onze goed gewaardeerde nieuwsbrief. We versturen deze één keer per maand. En… mochten we u niet inspireren? Dan meldt u zichzelf ook weer door één klikje af! Zo simpel is het.


3 leuke leestips voor het MKB!

Lopen thuiswerkers een risico om gehackt te worden? (Spoiler Alert: Ja, dat risico is er!)

Thuiswerken in het MKB kan slimmer, onder andere met Microsoft 365 Business Voice.

Een analyse: Microsoft TEAMS versus ZOOM. En de winnaar is…

 

Wat is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Info over de AVG op website Autoriteit Persoonsgegevens

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vind je antwoord op al je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Je vindt op de speciale pagina over de AVG van de AP* alle inhoudelijke informatie, zoals bijvoorbeeld een overzicht van alle verplichtingen die je straks hebt als de AVG van toepassing is, wanneer je precies een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) moet aanstellen en wat een privacy impact assessment (PIA) precies is en hoe je deze uitvoert, om je voor te bereiden op 25 mei 2018. De dag dat de AVG van toepassing wordt.

*Door op de link te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch in een nieuw tabblad