Tag Archief van: ISO 27001 certificering

Onafhankelijk auditbureau Kiwa heeft Mackaay ICT Services gecertificeerd volgens de normen van ISO 27001:2017. Dit is dé internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging. Afgelopen woensdag 10 april 2019 ontving Edwin Mackaay het certificaat.

Informatiebeveiliging staat sterk in de belangstelling. Daardoor krijgen organisaties vaker te maken met vertrouwelijke en/of privacygevoelige gegevens. Het is om die reden essentieel dat deze informatie niet zomaar op straat belandt.

Mackaay ICT services heeft de juiste beheersmaatregelen getroffen.

Transparant

“Door de werking van het systeem periodiek te laten toetsen, blijkt dat onze werkwijze op orde is,” zegt Edwin. “Dit gebeurt eenvoudig en transparant. Vanzelfsprekend gebeurt dit conform een standaard die wereldwijd is geaccepteerd.”

“Mede door deze periodieke toetsing, zijn wij altijd in staat om de noodzakelijke procedurele en technische maatregelen te nemen, waardoor we de hoogste kwaliteit kunnen blijven leveren. Kortom; dit certificaat toont aan dat betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staan in ons beleid.”

“Tot slot gaat onze dank uit naar adviseur Nasser Rashidi van Bink Advies en lead auditor André Nederlof voor de prettige samenwerking.”